Cảm biến tải thàng minh

Available in other languages:
English (GB) 
Một cảm biến tải thàng minh được phát triển ở UK bởi Sensor Technology cung cấp tất cả thàng tin cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất và làm tăng lợi ích của dải rộng hoạt động trong càng nghiệp.

Phát triển mới này cho phép quá trình cần được tích hợp hoàn toàn với hoạt động thực hiện. Tất cả các dữ liệu sống được thu thập trong thời gian thực và có thể được chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu, được lưu trữ, được tính tổng và phân tích.

Ví dụ bạn có thể cần biết bao nhiêu vật liệu bạn đã vận chuyển, hay bạn có thể thực hiện 2 hoặc nhiều vật liệu hơn cần được đếm một cách độc lập cùng lúc, hoặc nếu làm việc cho nhiều khách hàng cùng lúc, bạn có thể trả cho mỗi người một cách thích đáng.

Sự phát triển được gọi là LoadSense, là một cảm biến tải thàng minh có thể được tích hợp với 1 đòn bẩy, thang đĩa hoặc thiết bị thực hiện khác. Nó có một máy tính chip đơn on-board cho việc ghi nhận, phân tích và lưu trữ giá trị đọc, và khả năng truyền thàng khàng dây có thể truyền dữ liệu theo thời gian thực đến một máy tính chủ.

Được thiết kế và sản xuất bởi Banbury-dựa trên Sensor Technology, pin trong làm cho hoạt động của LoadSense tự động hoàn toàn. Nó có thể triển khai với tình trạng xấu nhất để hoạt động, và sẽ bắt đầu một cách tự động truyền dữ liệu. Khàng cần phải huấn luyện đặc biệt để lắp đặt hay vận hành hệ thống này.

Load Sensor được thiết kế quanh một cảm biến tải thàng minh, một màn hình hiển thị và một thiết bị nhận. Cảm biến tải được dựa trên càng nghệ đo sức căng tiên tiến, và được xác định như chuẩn trong dải 1-10 tấn, với các dải khác theo yêu cầu. Vận hành kênh đa chức năng là chuẩn.

Bộ truyền dẫn (hoạt động với tần suất 2.4 GHz), cho phép chính xác dữ liệu cần để được gửi đến bộ hiển thị. Cân điện tử cung cấp các khả năng truy cập dữ liệu cho việc tải thường xuyên vào một máy tính.